Dit is geen officiele Mondriaanwebsite.

Hieraan kunnen geen rechten worden

ontleend.

Koken Praktijk

Beste MHO student,

Allereerst hartelijk welkom in de keuken.

Voor u ligt het programma voor praktijk koken. Dit programma bevat 6 lessen en een afrondend examen. Verder krijgt u een techniekenkaart, die binnen de 6 lessen moet zijn afgetekend.

 

Klik hiernaast op de lessen o,m bij de betreffende les te komen

 

Klik op ' Reglement' om de regels, die tijdens de praktijklessen gelden, tot je te laten komen!

 Reglement