Horeca OndernemersPlein Elke Tweedejaars MHO zal in zijn praktijk in het Mondriaan Imagine restaurant een ondernemersplek starten. Twee weken lang. Deze HOP start in week ...... (vanaf ma ...... t/m vrij ....... mei 2018) De voorbereiding op deze opdracht zal plaatsvinden in de lessen van dhr. Onderwater op ................... Zie rooster. De Horeca Ondernemersplein opdracht is: Creëer en exploiteer een Bar, Fastfood of klein restaurant op de aangewezen ondernemersplek in het Mondriaan Imagine restaurant met een bezetting voor 20 gasten. De gast moet in totaliteit een volwaardige maaltijd (diner) kunnen consumeren. Alle voorgeschreven werkprocessen dienen in de opdracht zijn te geïmplementeerd . Daarbij moet rekening worden gehouden met het maken van een allergenenkaart betreffende te serveren menukaart en in de recepturen moeten de Hazards (H.A.C.C.P. ) worden aangegeven.

Horeca

Ondernemers

plein

Inhoud van deze pagina We nemen aan dat je de eerste keer deze pagina helemaal en aandachtig leest. Maar, het kan zijn dat je de volgende keer snel van een bepaald onderwerp meer wilt weten. Klik dan op onderstaand gewenst onderwerp en je komt direct bij de desbetreffende tekst

Belangrijk: Opdrachten Duits en Engels

Richtlijnen verslaglegging HOP

Structuur 2017-2018: Dit jaar gaan we uit van 21 tweede jaars. Die verdelen we in 3 praktijkgroepen. Dus 7 studenten per praktijkgroep. Er wordt twee weken HOP gedraaid. Waarvan elke student een week bediening en een week keuken draait. Tijdens deze diensten zal iedere student volgens zelf bepaald rooster leidinggevende functies bekleden. Kort gezegd iedere student is een evenredig aantal keer chef-kok HACCP manager en restaurantmanager. We gaan dit jaar uit van drie ondernemingen. Een ondernemersgroep bestaat dus uit 7 studenten. Maar, elke student is uiteindelijk persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen prestaties, die dus ook individueel, aan de hand van de werkprocessen, beoordeeld zullen worden. Samenvattend: 3 groepen van maximaal 7 studenten per groep 2 groepen tegelijkertijd in de HOP, zij draaien 2 weken. Voor de groep die niet bezig zijn met de uitvoer van hun HOP geldt: - Assisteert bij de HOP van de twee groepen op dat moment. Indeling, werktijden e.d. In overleg met de HOP-groepen. - Ook worden deze week de taal- en bar examens afgenomen. Een indeling hiervan volgt. Houdt er dus rekening mee dat je niet elk moment de HOP kunt assisteren.

Naar Boven

Bewijslast In de opdracht zitten alle werkprocessen verweven en de bewijslast dient dan ook bijgehouden te worden. Bewijslast: van alle betrokken werkprocessen verplicht individueel inleveren. In vorm van verslag. Per werkproces gebundeld! Indicatoren van de werkprocessen op kun je op het internet vinden 'website Kenwerk', maar we hebben je het makkelijk gemaakt! Klik op onderstaande button om de PDF met werkprocessen te lezen. Ga naar kerntaak 2 en 4. Dat zijn de werkprocessen voor de praktijk. Hieronder staan de bewuste werkprocessen kort vermeld.

Naar Boven

Naar Boven

Marketing: De onderneming zorgt zelf voor zijn marketingstrategie. Belangrijk is dat u hier flink wat aandacht aan geeft. Want, met een zaak met lege stoelen heb je als ondernemer weinig aan. Zorg ervoor dat u gasten trekt.

Naar Boven

BELANGRIJK: Opdrachten voor ondernemersplein Duits en Engels Let op, er kunnen ook nog werkprocessen bijkomen van andere vakken zoals marketing, BA, Talen, etc. Dit wordt vroegtijdig gemeld. In de eerste voorbereidingsles van dhr. Wind. Enkele van deze opdrachten maak je ook voor de MVT (Moderne Vreemde Talen).
Definitieve Indeling HOPgroepen 2017-2018: Groep 1 Groep 2 Groep 3 Klik hierop voor vakverdieping betreffende menuleer Klik hierop voor een voorbeeld van een recept Klik hierop voor informatie over de allergenenwet Klik hierop voor informatie over de Hazards

 

Klik hierop voor het excell document, waarin je de in -en uitgaven van je Pre HOP kan bijhouden.