Les 6 ( 01 mrt )
Les 7 ( 08 mrt) Les 8 ( 15 mrt) Les 9 ( 29 mrt) Les 10 ( 05 april) Les 11 ( 12 april)
Les 12 ( 19 april) Les 13 ( 10 mei) Les 14 ( 17 mei) Indeling HOP weken 2015-2016 Les 3 Studenten op de hoogte brengen van gratis beeldbewerkingsprogramma GIMP2 Klassikale kennisoverdracht van docent(en) betreft horecaonderneming. De relatie van de bewijslast ten opzichte van de werkprocessen. Docent geeft inspiratie input voor ideeën. Opdracht: • Waar ga je vanuit: wat is het idee? • Inspiratiebronnen • Het concept concreet in woord Synopsis Het Concept in samenvatting De zes P’s De gewenste prijzen op de dranken-menukaart Minimale en maximale omzet: haalbare beoogde winst Geschatte Breakeventpoint • Het concept in beeld • Het concept schematisch uitgebreid uitgewerkt (Personeel, Assortiment, Kosten, Zes P’s, beoogde omzet) • Haalbaarheidsoverzicht van concept • Eventuele drempels van concept

 

Les 4 • Evaluatie concepten Docent geeft feedback hoe hij de concepten zou invullen. Puur als inspiratie Groep 1 Groep 2 Groep 3 • Studenten gaan per werkproces ( deze week wp 4.2 en 4.3) de bewijslast in kaart brengen (max. een uur de tijd hiervoor) • Daarna brengt de docent de bewijslast in kaart ( deze week wp 4.2 en 4.3) WP 4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het horecabedrijf De Manager/ondernemer horeca werkt samen met collega’s aan de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden met inachtneming van de relevante voorschriften en richtlijnen. Hij voert mastiek werkzaamheden uit. Hij maakt de tafelzetting gereed en maakt de sfeerbepalers in orde. Hij maakt de benodigde apparatuur bedrijfsklaar. Hij controleert of alle benodigdheden in voldoende mate aanwezig en in orde zijn en vult zo nodig de werkvoorraad bij door het halen en inruimen van noodzakelijke artikelen. In voorkomende gevallen zet hij de benodigde grondstoffen en producten klaar. Hij maakt onbewerkte grondstoffen schoon, deelt ze op en bewerkt ze voor op ordelijke, systematische en snelle wijze en met inachtneming van de relevante voorschriften en richtlijnen. Hij maakt voorbereidingen voor de specials van die dag. Hij stemt af met collega’s en helpt hen zo nodig. Hij opent vervolgens het pand. Bewijslast WP 4.2: • Checklijsten Mastiek • Stoklijsten • Magazijnlijsten en voorbereidende handelingen: verwijzen in checklijst • Logboek en instructie daarvoor • Openingsprocedure WP 4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de Gast De Manager/ondernemer horeca ontvangt gasten volgens de bedrijfsformule van het horecabedrijf en staat ze vriendelijk te woord. Hij placeert in voorkomende gevallen de gasten en biedt de menukaart, de drankenkaart en/of wijnkaart aan. Hij inventariseert de wensen en behoeften van de gast, geeft informatie en/of advies en wijst gasten op commercieel aantrekkelijke producten. Bewijslast WP 4.3: • Menukaart • Reserveringslijst • Tafelindeling • Drankenkaart • Wijnkaart • Happy Drinkskaart • Andere Kaarten • Instructie/ info boekje betreffende de kaarten en instructie hoe je de gast benaderd en tips voor verkoop: voor het personeel. Let op: hier komt nog meer in van andere werkprocessen • Docent geeft demo rokende cocktail en tubes • Aandachtspunt: contract tussen de stagiaires en onderneming opstellen. Met daarin hun takenpakket, arbeidsvoorwaarden, etc. Niet deze week maken, maar neem het mee in het denkproces! • Plattegrond ( routing) indeling restaurant en keuken maken • Bevestiging van het concrete concept bij docent en dus de definitieve keuze. • Door groep maken stappenplan • Uitleg opdracht volgende week: elke groep doet elevatorpitch (5 min) met mediahulpmiddelen: dit is een presentatie aan de eventuele sponsor, etc.

Naar Boven

Les 5 Groep doet aan klasgenoten een elevatorpitch van 5 minuten per groep, omtrent hun idee, stappenplan en uitvoering, liefst met mediahulpmiddelen. Demo/les docent onderwerp: drankenleer & receptenleer Per groep gaan de studenten aan de hand van de geleerde demo hun drankenkaart bepalen en beginnen aan hun drankeninstructie en relevante recepten uitwerken, etc. • Studenten gaan per werkproces ( deze week wp 4.4 en 4.5) de bewijslast in kaart brengen (max. een uur de tijd hiervoor) • Daarna brengt de docent de bewijslast in kaart ( deze week wp 4.4 en 4.5) WP 4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze De Manager/ondernemer horeca neemt, de bestelling van de gast op en verwerkt de bestelling in het kassasysteem. Hij serveert of overhandigd de bestelling aan de gast. Hij werkt hierbij indien nodig samen met collega’s en stemt de diverse werkzaamheden met zijn collega’s af. Hij verricht in voorkomende gevallen speciale serveerhandelingen en bereidingen aan tafel en neemt hierbij de relevante wet- en regelgeving in acht. Hij geeft indien nodig een toelichting over de geserveerde dranken en gerechten. Hij ruimt de tafel na het gebruik van de bestelling af en maakt deze indien mogelijk schoon. Bewijslast WP 4.4: • Maken Drankenkaarten • Beschrijving dranken in personeelsinstructie • Drankenbestellingprocedure beschrijven in personeelsinstructie • Kassainstructie m.b.t. dranken in personeelsinstructie • Beschrijving bereidingen aan tafel in personeelsinstructie • Beschrijving speciale serveerhandelingen in personeelsinstructie WP 4.5 Maakt dranken serveer gereed De Manager/ondernemer horeca maakt in voorkomende gevallen dranken serveer gereed en neemt hierbij relevante wet- en regelgeving in acht. Hij selecteert hiervoor de benodigde kopjes en glazen en de benodigde dranken of ingrediënten. Hij schenkt, mixt en/of tapt dranken en bereidt cocktails. Hij werkt hierbij indien nodig samen met collega’s en stemt de diverse werkzaamheden met zijn collega’s af. Bewijslast WP 4.5: • Beschrijving serveer- bereidingsinstructies dranken (voor achter de Bar) • Recepten bewerkte dranken • Mise en placelijst Bar • Taakverdeling en planning Bar • Schoonmaakplan Bar • Openings en sluitingsprocedure Bar • Stoklijsten Bar Materials Control: computers selecteren waarop MC staat

Naar Boven

Les 6 Demo/les docent onderwerp: menuleer & receptenleer: Hoe maak ik een menu? Receptenleer Garneringsleer Filmpjes inspiratie Per groep gaan ze aan de hand van de geleerde demo hun menukaart bepalen en beginnen aan recepten uitwerken, etc. Zie WP 4.6 Materials Control info, betreft welke producten zijn er en hoe je dat kan opzoeken………. Wanneer de studenten zover zijn, voeren ze hun recepten in MC in. • Studenten gaan per werkproces ( deze week wp 4.6) de bewijslast in kaart brengen en maken. WP 4.6 Bereidt kleine gerechten en snacks De Manager/ondernemer horeca bereidt in voorkomende gevallen koude of warme snacks en, afhankelijk van de bedrijfsformule, eenvoudige gerechten op basis van convenience producten die hij garneert en decoreert. Hij stemt voor en tijdens de bereiding zijn werkzaamheden af met zijn collega’s. Bewijslast WP 4.6: Taakverdeling keuken en functieomschrijving Instructie/ info in boekje voor personeel betreffende de menukaart (specifieke gerechten en productenomschrijving!) Definitieve samenstelling menukaart Schetsen gerechten Recepten, conform de bedrijfsformule, in receptengeraamte zetten Instructie/ info in boekje voor personeel betreffende de recepten Mise en place lijst keuken concreet en dus voltallig maken

Naar Boven

Les 7 Deze week vooral afmaken wat in vorige weken is besproken. Deze week moet alle receptuur in MC staan. Ook de samengestelde dranken. Deze week dus geen extra werkproces uitwerken, maar wel alles tot nu toe helemaal bijgewerkt. Deze week moet ook uitgewerkt en ingeleverd worden: Inrichting & routing (meubilair, servies, etc. gerelateerd aan concept). Groepen inventariseren wat ze nodig hebben en hoe ze hier eventueel aan kunnen komen en maken taakverdeling hier omtrent. Korte groepssessie door docent: mogelijkheden en onmogelijkheden. Opmerking voor MC: documenten die je aanmaakt in MC begint altijd Met MOCBFhopGroep........... Op de puntjes je groepsgetal en je naam van het restaurant. Bijvoorbeeld sprookjes. De docent zal op deze maandag met elke groep voortgangsgesprekjes aangaan.

Naar Boven

Les 8 Studenten kunnen nog laatste hand leggen aan MC. Deze week definitieve inventarisatielijst inleveren betreft hun restaurant en keukenbenodigdheden. Docent start discussie met groep betreffende klachtenregistratie. Hun verslag op Nederlands bij hun docente laten nakijken. Verdieping omtrent marketing. Hierna gaan studenten hiermee aan de slag voor hun concept. Studenten moeten qua marketing het volgende doen: Bepalen welke doelgroep ze hebben Promo filmpje maken Folder maken Facebookpagina Website Enquête Originele actie bedenken WP 4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de gast De Manager/ondernemer horeca rekent bestellingen met gasten af volgens de bedrijfsrichtlijnen. Hij maakt de rekening op, controleert deze en handelt deze af. Hij verwerkt de betalingen met verschillende betalingswijzen in de kassa. Hij neemt afscheid van de gasten volgens de bedrijfsformule van het horecabedrijf. Hij controleert bij het afscheid de tevredenheid van de gasten en onderneemt op basis van de signalen en opmerkingen, indien nodig, actie. Bewijslast WP 4.7: Instructie/ info in boekje voor personeel betreffende de kassa-, betalingswijzen -en afrekenprocedure Instructie/ info in boekje voor personeel betreffende de procedure van afscheidnemen van de gast Kassastaat Klachtenprocedure en klachtenformulier Enquête

Naar Boven

Les 9 Docent bespreekt de werkprocessen 4.8 en 4.9 en geeft toelichting en voorbeelden. Rollenspel 4.8 en 4.9 Hierna gaan studenten hiermee aan de slag voor hun concept. WP 4.8 Creëert en bewaakt sfeer De Manager/ondernemer horeca creëert op basis van de bedrijfsformule van het bedrijf een passende sfeer in het bedrijf. Hij houdt tijdens het verblijf de gasten goed in de gaten en reageert en/of anticipeert alert op signalen van de gasten. Hij veraangenaamt het verblijf van gasten door de omstandigheden te optimaliseren op basis van de wensen en behoeften van de gasten. Hij bewaakt de sfeer in het bedrijf. Hij signaleert onregelmatigheden in het gedrag van gasten die sfeerbedreigend kunnen zijn en bespreekt dit met collega’s. Hij spreekt gasten aan op sfeerbedreigend of ontoelaatbaar gedrag volgens de bedrijfsvoorschriften en verwijdert indien nodig gasten uit het bedrijf. Bewijslast WP 4.8 : Omschrijving bedrijfsformule (zie concept) en bedrijfsvoorschriften Bedrijfshuisregels voor personeel opstellen, kledingvoorschriften maken Acties van het personeel, die de bedrijfsformule maken en hoe zorg je ervoor dat de bedrijfsformule wordt bewaakt: Oftewel: ook echt wordt uitgevoerd. De gedragingen van het personeel, naar de gast toe, moeten omschreven worden en geef een toetsing hoe dit ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt (in personeelsinstructie hoofdstuk) Wat moet het personeel doen wanneer deze onregelmatigheden in het gedrag van gasten die sfeerbedreigend of ontoelaatbaar kunnen zijn. WP 4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of bestellingen aan De Manager/ondernemer horeca bespreekt speciale arrangementen en grote en/of bijzondere partijen of bestellingen met (potentiële) opdrachtgevers. Hij onderhandelt met opdrachtgevers en neemt het arrangement, de partij of bestelling aan rekening houdend met de wensen van de (potentiële) opdrachtgever en mogelijkheden van de organisatie. Bewijslast WP 4.9: Omschrijving speciale arrangementen/ partijen: wat, wie, hoe en waar? Ook prijsindicatie, wijze van betaling, extra benodigdheden, specifieke wensen van gast, voorwaarden, aanbiedingen, etc. ). Aangaande dit punt ook een checklijst maken voor wanneer je met een potentiële opdrachtgever om de tafel zit, zodat je niets vergeet in het gesprek. Vanuit deze checklijst wordt normaliter later een draaiboek van gemaakt.

Naar Boven

Naar Boven

Les 11 Bewijslast WP : 2.3 Bewaakt de voorraad 2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze 2.7 Zorgt voor informatie naar medewerkers 2.8 Plant en verdeeld werkzaamheden

Naar Boven

Les 12 Bewijslast WP : 2.9 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan 2.10 Implementeert (wettelijke) regels en voorschriften 2.12 Promoot de onderneming 2.15 Richt de bedrijfsruimte in en onderhoudt de inventaris

Naar Boven

Les 13 Afmaken van verslag en voorbereiden voor de eindpresentatie volgende week

Naar Boven

Les 14 Uitgebreide presentatie van groep van plan aan klas. Hier komt een eerste beoordeling van docent uit. In deze les zijn ook extra docenten uitgenodigd om de presentaties bij te wonen en van commentaar te voorzien. Het panel ondervraagt de groep na hun presentatie ook kritisch, doch motiverend. Dinsdag 17 mei: iedereen uiterlijk om 10.00 uur aanwezig: Groep 1 start met presentatie om 10.00 uur Groep 2 start met presentatie om 10.45 uur Groep 3 start met presentatie om 11.00 uur Dinsdag 17 mei: Iedereen om 12.00 uur definitieve verslag inleveren. Op papier 2x en 1x digitaal. Dit is tevens de uiterste inleverdatum

Naar Boven

Indeling HOP weken 3 groepen van maximaal 7 studenten per groep 2 groepen tegelijkertijd in de HOP, zij draaien 2 weken. Voor de groep die niet bezig zijn met de uitvoer van hun HOP geldt: - Assisteert bij de HOP van de twee groepen op dat moment. Indeling, werktijden e.d. In overleg met de HOP-groepen. - Ook worden deze week de taal- en bar examens afgenomen. Een indeling hiervan volgt. Houdt er dus rekening mee dat je niet elk moment de HOP kunt assisteren. Voor de programmering geldt de volgende indeling: Indeling HOP-groep Week 21 Week 21 ma 23 t/m vrij 27 mei 2016 HOP = Groep Assistentie keuken = Assistentie restaurant = Examens EN, DU & BAR = Week 22 ma 30 mei t/m vrij 03 juni 2016 HOP = Groep Assistentie keuken = Assistentie restaurant = Examens EN, DU & BAR = Week 23 ma 06 t/m vrij 10 juni 2016 HOP = Groep Assistentie keuken = Assistentie restaurant = Examens EN, DU & BAR = Groep 1 Lois, Vincent, Jesca, Sagod, Lex, Daan en Desmo Groep 2 Ronny, Vince, Mike, Nick, Danny, Stan en Luc Groep 3 Merel, Lisa, Tim, Jaimy, Federico, Stefan en Ivo

Naar Boven